prijs per dansjaar (2018 - 2019)

   45 min.  dansles             € 115

   60 min.  dansles             € 145

   90 min.  dansles             € 185

 

 € 5 korting bij inschrijving vóór 1  september 2018.  

 Wie meerdere danslessen volgt krijgt 10% korting op de totale som.

 Jaarlijkse lidgelden zijn inclusief administratiekosten en verzekering bij Danspunt.  

vierkant kinemusikei dans 40

download

danspunt lid 2017